Tag Archives: เตียงเด็กพกพาได้

เตียงเด็กพกพาได้

เตียงเด็กพกพาได้ หรือเตียงเด็กที่ออกแบบมาให้เป็นที่นอนแบบที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และเป็นที่นอนแบบเอนกประสงค์ ชุดติดตั้งของเตียงเด็กพกพาได้จะมีโมบายตุ๊กตามาให้เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น เตียงเด็กพกพาได้ จะออกแบบมาให้มีที่นอนแบบสองชั้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละวัน โดยจะมีชั้นบนและชั้นล่าง หากใช้ชั้นบน ก็จะมีชั้นล่าที่สามารถเก็บของได้ หรือเมื่อเด็กโตขึ้น ก็สามารถถอดชั้นบนออกเพื่อนอนชั้นล่าง เป็นที่นอน และวางของเล่นส่วนตัวได้มากขึ้น ให้เด็กได้เพลิดเพลินกับโลกส่วนตัวมากกว่าเดิม
Continue reading

Comments Off on เตียงเด็กพกพาได้

Filed under บ้านและสวน