Category Archives: สาระน่ารู้

สาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น

เมื่อน้ำมันหล่อลื่นหมดสภาพหลังจากถูกใช้งานมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง น้ำมันจะมีการสูญเสียคุณสมบัติในการหล่อลื่นและหน้าที่อื่นๆไป และเมื่อยิ่งใช้ต่อน้ำมันก็จะยิ่งเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ สาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นพอสรุปได้เป็นสี่ประการ

1. การเปลี่ยนสภาพของน้มันหล่อลื่นพื้นฐาน
ซึ่งเกิดจากการที่น้ำมันรวมตัวกับอ็อกซิเจน หรือที่เรียกว่า เกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันพื้นฐานประเภทน้ำมันแร่ ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เมื่อรวมตัวกับอ็อกซิเจนแล้วจะเกิดเป็นกรดกัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป้นโลหะ เกิดยางเหนียวและโคลนซึ่งอาจทำให้ระบบหมุนเวียนน้ำมันอุดตันได้ ความหนืดของน้ำมันก็จะเพิ่มสูงขึ้น การรวมตัวกับอ็อกซิเจนนี่จะถูกเร่งปฏิกิริยาโดยอุณหภูมิ ซึ่งถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น มากขึ้น นอกจากนี้ถ้ามีเศษโลหะอยู่ในน้ำมันหล่อลื่น เศษโลหะเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยานี้อีกด้วย ผลของการเกิดปฏิกิริยาจะทำให้น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสูญเสียคุณสมบัติในการหล่อลื่น และป้องกันการกัดกร่อน (ความหนืดเปลี่ยนแปลง ระบบอุดตัน และการเกิดกรดกัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะ)

2. สารเพิ่มคุณภาพถูกใช้หมดไป
เนื่องจากสารเพิ่มคุณภาพเป็นสารเคมีที่เมื่อทำหน้าที่แล้ว สารเพิ่มคุณภาพก็จะเปลี่ยนสภาพและหมดไปในที่สุด ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารเพิ่มคุณภาพที่ใส่เข้าไป และอัตราการใช้งานและเปลี่ยนสภาพของสารเพิ่มคุณภาพจะขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงาน เมื่อถูกใช้หมดไปน้ำมันก็จะหมดคุณสมบัติในการทำงานของสารคุณภาพนั้นๆไป

3. สารปนเปื้อนจากภายในเครื่องจักรกลและระบบ
สารเหล่านี้จะทำให้น้ำมันหล่อลื่นเปลี่ยนแปลงสภาพและเสื่อมสภาพไปในที่สุด เช่น

น้ำ
-น้ำที่เกิดจากการดูดซับความชื้นโดยตรงจากอากาศภายในระบบ
-เกิดจากการควบแน่นของความชื้นในอากาศภายในเครื่องจักร
-เกิดจากการรั่วของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องหล่อเย็น หรือระบบหล่อเย็นที่ใช้น้ำ
-เกิดจากผลของการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีไฮโดรเจน เช่น เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
-เกิดจากผลของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากกระบวนการกัดกร่อนและอ็อกซิเดชั่นบางชนิด
น้ำที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมันหล่อลื่นจะมีผลต่อตัวน้ำมันและสารเพิ่มคุณภาพ โดยจะไปทำปฏิกิริยาทำให้เกิด วาร์นิช โคลน และกรด รวมถึงการทำให้ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นเปลี่ยนแปลงไป

สารที่เหลือจากการเผาไหม้
อาจประกอบด้วยเขม่า น้ำมันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมด และสารที่เหลือจากการเผาไหม้ สารพวกนี้จะทำให้ความหนืดของน้มันหล่อลื่นเปลี่ยนไปบางตัวจะทำปฏิกิริยากับน้ำมันหล่อลื่น ทำให้เกิดสารที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น

เศษชิ้นส่วนโลหะจากการสึกหรอ
เศษเหล่านี้จะทำให้ความหนืดของน้ำมันเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นของน้ำมันหล่อลื่นด้วย

4. สารปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปผสมกับน้ำมันหล่อลื่น
สารเหล่านี้จะทำให้น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมสภาพ เช่น

น้ำจากภายนอกระบบ
อาจเข้าไประหว่างเติมหรือเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น หรือระหว่างที่เก็บรักษาน้ำมันที่ไม่ดีพอ และอาจเกิดจากน้ำที่ซึมเข้าไปในระบบเครื่องที่ซีลหรือปะเก็นรั่ว น้ำนี้ก็จะทำให้เกิดผลเสียเช่นเดียวกับน้ำที่เกิดภายในเครื่องจักรหรือระบบ

ฝุ่นผง
มักจะอยู่โดยรอบเครื่องจักรหรือระบบ อาจเข้าไปในเครื่องจักรกลได้ถ้าอุปกรณ์ที่ป้องกัน เช่น เครื่องกรองหรือซีล ชำรุด ถ้าการตรวจสอบระดับการเติมหรือเปลี่ยนไม่ได้กระทำอย่างระมัดระวัง ฝุ่งผงก็สามารถเข้าไปได้เช่นกัน หรือแม้กระทั่งสภาพการทำงานที่ต้องเผชิญกับฝุ่นผงในสภาวะการทำงาน ก็อาจทำให้การป้องกันการสึกหรอของน้ำมันหล่อลื่นเสียไป นอกจากนี้ยังอาจทำให้ความหนืดเปลี่ยน และทำให้เกิดโคลนน้ำมันด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นนั้น สองประเภทแรกจะเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ดังนั้นอัตราการเสื่อมสภาพขึ้นอยู่กับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ขึ้นอยู่กับชนิด สภาวะ และตัวเร่งของปฏิกิริยา ส่วนอัตราการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นจากการปนเปื้อนจากสารภายในและภายนอกเครื่องจักรกลและระบบนั้นจะขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อน

ที่มา หนังสือรวมบทความจากวารสารเทคนิคเครื่องกล ชุดที่ 12 รศ วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร

Comments Off on สาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น

Filed under รถ, สาระน่ารู้

ผ้าใบที่ใช้ผลิตเต็นท์พับได้

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก https://www.facebook.com/inseetent

เต็นท์พับได้ อุปกรณ์ที่เหมาะกับผู้ทำธุรกิจเริ่มต้น ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องอาศัยการเดินทางเพื่อสร้างความเป็นที่รู้จักในหลาย ๆ พื้นที่ ร้านอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งชัดเจน เน้นการเข้าถึงกลุ่มตลาดทั่วไป เต็นท์พับได้เพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนย้าย เพราะน้ำหนักเบาและขนาดเล็ก การเลือกซื้อเต็นท์พับได้ต้องดู 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ เหล็ก และ ผ้าใบ ครั้งนี้จะชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าใบที่นำมาใช้กับเต็นท์ผับได้ ว่ามีแบบใดบ้าง เหมาะกับการใช้งานอย่างไร ข้อแตกต่าง ข้อดีข้อด้อยของผ้าใบที่นิยมนำมาใช้กับเต็นท์พับได้กัน

  • 600 PVC คือ ผ้าใบใยโพลีเอสเตอร์หรือ ผ้าใบเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งผ่านกรรมวิธีทอทำให้เกิดความเหนียวแน่นในเนื้อผ้า ความคงทนต่อการใช้งานสูง ขาดได้ยาก และเคลือบด้วยพลาสติกหรือยางเคลือบลื่นอีกด้านหนึ่ง เพื่อเพิ่มทนทาน ป้องกันน้ำไม่ให้น้ำซึมหรือรั่วตามรูผ้า รวมถึงการป้องกันแสงแดด อายุการใช้งาน 1 ปี – 1 ปีครึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นกับการใช้งานของคุณด้วย
  • ผ้าใบ 420 D.Nylon เป็นผ้าใบโพลีเอมีน (Polyamine) หรือ ผ้าใบเส้นใยสังเคราะห์ไนล่อน (Nylon) เอกลักษณ์ของภาพประเภทนี้คือ เนื้อผ้าหน้า ยับได้ยาก กันได้ทั้งแดดและน้ำฝน สามารถซักหรือทำความสะอาดได้ดี อายุการใช้งาน1ปีครึ่ง-2ปี หรือมากกว่า ตามสภาพแวดล้อมและการใช้งาน ราคาสูงกว่า PVC เล็กน้อย คุณสมบัติของ Nylon สามารถยืดหยุ่นได้ดีและยืดได้มาก และผ้าไนลอนจะคงรูปได้ดีเยี่ยม สามารถคืนตัวได้ดี ไม่ยับ ง่ายการผลิตเนื้อผ้าต่าง ๆ จึงนิยมผสมไนลอนเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อผ้าเพื่อให้คงรูปได้นาน เนื่องจากไนลอนไวต่อความร้อน หรือเป็นใยสังเคราะห์ประเภทเทอร์โมพลาสติก จึงสามารถใช้ความร้อนจับจีบถาวรได้ และคงรูปได้นาน ทนยับ และรีดเรียบได้ง่าย
  • ผ้าใบคูนิล่อน (Kunylon) เป็นผ้าใบเคลือบพีวีซีเสริมใยไนล่อน เป็นผ้าใบเคลือบสองหน้า ผิวเรียบมัน เนื้อนิ่ม ทนแดด-ฝน ทนต่อแรงดึง กันน้ำได้ทั้งสองหน้า ราคาไม่แพงมาก อายุการใช้งานนาน 3-5 ปี หรือมากกว่าตามแต่ลักษณะการใช้งาน นิยมนำมาใช้กับเต็นท์ขนาดใหญ่ กว้างตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ผ้าใบคลุมสินค้า ผ้าใบบังแดด ฯลฯ

 

Comments Off on ผ้าใบที่ใช้ผลิตเต็นท์พับได้

Filed under สาระน่ารู้

ติดตั้งกล้องวงจรปิด สมุทรสาครวันนี้แถมรับฟรี ฮาร์ดดิสก์ดับเบิ้ลยุดี เพอร์เพิ้ล 1 tb

แถมรับฟรี ฮาร์ดดิสก์ดับเบิ้ลยุดี เพอร์เพิ้ล 1 tb ที่บันทึกได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อคุณใช้บริการ บริษัท ชัยชนะ ไอที จำกัด รับติดตั้งกล้องวงจรปิด สมุทรสาคร คุณจะได้รับอุปกรณ์ติดตั้งแบบครบเซ็ท และได้รับชุดท่อคลิปซัลด้วย พร้อมสายสัญญาณและสายไวดีบีวาย สำหรับซีซีทีวี พร้อมเซ็ทระบบเช็คกล้องออนไลน์ให้คุณได้ดูภาพผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที ชัยชนะไอทีพร้อมรับประกันสินค้ายาวนาน 3 ปี และบริการซ่อมให้ถึงที่ 5 ปีเต็ม สินค้าทุกชิ้นทุกเซ็ท เราพร้อมให้บริการท่านฟรีในการติดตั้ง แต่เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ แต่ถ้ารวม vat แล้วก็รับรองว่าไม่เยอะแน่นอน นิดเดียวครับ


Continue reading

Comments Off on ติดตั้งกล้องวงจรปิด สมุทรสาครวันนี้แถมรับฟรี ฮาร์ดดิสก์ดับเบิ้ลยุดี เพอร์เพิ้ล 1 tb

Filed under สาระน่ารู้

อาชีพเสริมที่น่าสนใจ

อาชีพเสริมทำเงินนั้นมีมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองเห็นช่องว่างและโอกาสนั้นมากแค่ไหน งานที่ต้องใช้เวลาว่างหรือเวลาหลังเลิกงาน อาจไม่ใช่งานที่คุณต้องทุ่มเวลาทั้งหมดเพราะเหตุผลในด้านของค่าตอบแทนหรือเวลา รวมไปถึงเรื่องของเงินทุน หลายอาชีพอาจต้องใช้ทักษะและความชำนาญ อย่างเช่น การแปลเอกสารภาษาอังกฤษ งานเขียนบทความออนไลน์ การทำ Blog สร้างรายได้และขายอีบุ๊ค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การเขียน มีไอเดียดีๆ ที่พร้อมจะแบ่งปัน อาจเป็นการขายความรู้ที่คุณมี นำมาเขียนเป็นอีบุ๊คขายเทคนิค ความรู้ ขายไอเดียในการทำงาน เป็นต้น


Continue reading

Comments Off on อาชีพเสริมที่น่าสนใจ

Filed under สาระน่ารู้

บัญชี รับเติมเงิน Alipay

สำหรับ บัญชี รับเติมเงิน Alipay นั้น เป็นบัญชีที่เอาไว้ใช้โอนเงินที่มีมาตรฐานระดับโลก ใครที่ยังไม่รู้จักบัญชี รับเติมเงิน Alipay ควรที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกตอง สำหรับผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ได้ทำการทำธุรกิจการซื้อขายผ่านประเทศจีน เพราะว่าบัญชี รับเติมเงิน Alipay นั้นจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเติมเงินเข้าบัญชีธนาคารออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกวันนี้มีหลายๆคนหันมาเป้นตัวแทนในการให้บริการบัญชี รับเติมเงิน Alipay เพราะว่าสามารถสร้างายได้ให้กับตัวแทนหลายคนแล้ว แต่บัญชี รับเติมเงิน Alipay นั้นอาจจะยังไม่ได้รัความนิยมในหมู่มากซักเท่าไหร่ แต่ในวันข้างหน้า ใครที่ยังมีบัญชี รับเติมเงิน Alipay รับรองว่าสามารถสร้างรายได้จากการเป็นตัวแทนของการรับเติมเงิน Alipay แน่นอน
Continue reading

Comments Off on บัญชี รับเติมเงิน Alipay

Filed under สาระน่ารู้

อาหารเสริมลดน้ำหนัก

พูดถึงอาหารเสริมลดน้ำหนัก หลายๆคนก็คงนึกถึงยาลดความอ้วน ยาลดน้ำหนักแน่นอน และที่สำคัญอันตรายต่างๆที่จะตามมานั้น จะมีอะไรบ้าง มีมากน้อยแค่ไหน ก็ก็ไม่สามารถรู้ได้ ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนที่จะหาอาหารเสริมลดน้ำหนักการที่เรารู้เท่าทันในเรื่องของอาหารเสริมลดน้ำหนัก เพราะว่าสุขภาพของเราทุกคนเป็นเรื่องทีสำคัญ โดยบางคนเลือกการลดน้ำหนักจากการใช้อาหารเสริมเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักที่สำคัญ มันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทย เพราะว่าเป็นเทคนิคในการลดน้ำหนักที่ง่าย ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร หรือออกกำลังกาย ก็สามารถลดความอ้วนได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่รู้ไหมว่า การที่เรานั้น เลือกรับประทานอาหารที่ดี มีปริมาณที่พอเหมาะ โดยการควบคุมตัวเองให้ได้นั้นรวมไปถึงการออกกำลังกาย เป็นสิ่งที่จะทำให้ลดน้ำหนักได้เช่นกัน
Continue reading

Comments Off on อาหารเสริมลดน้ำหนัก

Filed under สาระน่ารู้

ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบกล้องวงจรปิดนั้นเป็นการส่งสัญญาณภาพพร้อมเสียงตามจุดต่างๆที่ได้รับการติดตั้งกล้องวงจรปิดมายังการบันทึกภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยไปยังสถานที่ต่างๆ โดยจะมี ดีวีอาร์ DVR ในการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด โดยระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดนั้นมี 5 ชิ้นส่วนด้วยกัน อย่างแรกก็คือตัวกล้อง ที่มีรูปลักษณ์ต่างๆ แตกต่างกันออกแบบ แล้วแต่การใช้งานของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นแบบกล่อง แบบโดม หรือแบบอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานให้เหมาะกับสถานที่นั้นๆ
Continue reading

Comments Off on ระบบกล้องวงจรปิด

Filed under สาระน่ารู้

สมัครอีเมล์แล้ว อีเมล์ขยะคืออะไร

หลังจากที่หลายๆคนสมัครอีเมล์แล้ว ก็เกิดการสงสัยว่าหน้าเมนูอีเมล์ขยะเนี่ยมันคืออะไร โดยอีกชื่อหนึ่งของอีเมล์ขยะนั่นก็คือสแปมเมล เรียกว่าเป็นการส่งอีเมล์ต่างๆมาถึงคุณมากมาย โดยที่คุณไม่ได้อยากต้องการรับข้อมูลนั้นๆแม้แต่น้อย และเป็นการส่งมาจากคนที่คุณก็ไม่รู้ว่าใครเพื่อเป็นการโฆษณาสิ่งต่างๆผ่านอีเมล์ให้คุณได้รู้ ในขณะที่คุณก็ไม่ได้อยากรู้เลยด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้าต่างๆ หรือเว็บไซต์ลามกอนาจารมากมาย อีกทั้งเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่เชิญชวนคุณเข้าไปเดิมพัน
Continue reading

Comments Off on สมัครอีเมล์แล้ว อีเมล์ขยะคืออะไร

Filed under สาระน่ารู้