อาการขาดประจำเดือนเมื่อตั้งครรภ์

ประจำเดือน (Menstruation) หมายถึง การมีเลือดออกมาทางช่องคลอดเป็นประจำทุกๆเดือน นานติดต่อกันครั้งละ 2-7 วัน เป็นอาการแสดงของการเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น (11-14 ปี) ซึ่งประจำเดือนเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆภายในร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเจริญพันธุ์ ซึ่งหากร่างกายของเราเกิดภาวะใดภาวะหนึ่งทำให้ไม่มีเลือดประจำเดือนออกมาตามปกติ จะเรียกว่า “ขาดประจำเดือน หรือ ภาวะขาดประจำเดือน (Amenorrhea)

อาการขาดประจำเดือนเมื่อตั้งครรภ์

สำหรับคนทั่วไปสาเหตุของการไม่มีประจำเดือนนั้นมีหลายสาเหตุ ซึ่งบางสาเหตุเป็นจากธรรมชาติ เช่น การตั้งครรภ์ สำหรับการตั้งครรภ์นั้นคืออาการคนท้องตามปกติที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ทุกคน นอกจากนี้ภาวะขาดประจำเดือนบางสาเหตุก็เกิดจากกระทำอื่นๆ เช่น การได้ยาคุมกำเนิด รวมถึงวัยรุ่นบางคนมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้วางแผนครอบครัว ซึ่งโดยความหมายตรงๆก็คือไม่ได้คุมกำเนิด แล้วเกิดกลัวท้องทำให้เครียด ความเครียดก็สามารถทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนไปได้ นอกจากนั้นประจำเดือนอาจจะมาผิดปกติในผู้ป่วยสูงอายุด้วยเช่นกัน

แต่สำหรับการขาดประจำเดือนที่เรารู้จักกันดีที่สุด และนับเป็นอาการคนท้องที่เกิดได้กับคุณแม่ทุกๆคน นั้นก็คือการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นสาเหตุของการขาดประจำเดือนที่พบได้บ่อยที่สุด ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเกือบทั้งหมดจะสงสัยว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็ต่อเมื่อสังเกตว่าขาดประจำเดือน หรือพบว่าประจำเดือนของตัวเองเลื่อนออกไป ในบางท่านอาจจะมีเลือกออกกระปริดกระปอยในช่วงที่ตัวอ่อนฝังตัวที่ผนังมดลูก แต่เลือดที่ออกมาไม่มากเหมือนประจำเดือน ซึ่งการที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนั้นทำให้ดูยากว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ทำให้ท่านที่ประจำเดือนมาไม่ตรงวันอาจท้องโดยไม่รู้ตัวได้

Comments Off on อาการขาดประจำเดือนเมื่อตั้งครรภ์

Filed under แม่และเด็ก

Comments are closed.