สาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น

เมื่อน้ำมันหล่อลื่นหมดสภาพหลังจากถูกใช้งานมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง น้ำมันจะมีการสูญเสียคุณสมบัติในการหล่อลื่นและหน้าที่อื่นๆไป และเมื่อยิ่งใช้ต่อน้ำมันก็จะยิ่งเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ สาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นพอสรุปได้เป็นสี่ประการ

1. การเปลี่ยนสภาพของน้มันหล่อลื่นพื้นฐาน
ซึ่งเกิดจากการที่น้ำมันรวมตัวกับอ็อกซิเจน หรือที่เรียกว่า เกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันพื้นฐานประเภทน้ำมันแร่ ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เมื่อรวมตัวกับอ็อกซิเจนแล้วจะเกิดเป็นกรดกัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป้นโลหะ เกิดยางเหนียวและโคลนซึ่งอาจทำให้ระบบหมุนเวียนน้ำมันอุดตันได้ ความหนืดของน้ำมันก็จะเพิ่มสูงขึ้น การรวมตัวกับอ็อกซิเจนนี่จะถูกเร่งปฏิกิริยาโดยอุณหภูมิ ซึ่งถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น มากขึ้น นอกจากนี้ถ้ามีเศษโลหะอยู่ในน้ำมันหล่อลื่น เศษโลหะเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยานี้อีกด้วย ผลของการเกิดปฏิกิริยาจะทำให้น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสูญเสียคุณสมบัติในการหล่อลื่น และป้องกันการกัดกร่อน (ความหนืดเปลี่ยนแปลง ระบบอุดตัน และการเกิดกรดกัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะ)

2. สารเพิ่มคุณภาพถูกใช้หมดไป
เนื่องจากสารเพิ่มคุณภาพเป็นสารเคมีที่เมื่อทำหน้าที่แล้ว สารเพิ่มคุณภาพก็จะเปลี่ยนสภาพและหมดไปในที่สุด ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารเพิ่มคุณภาพที่ใส่เข้าไป และอัตราการใช้งานและเปลี่ยนสภาพของสารเพิ่มคุณภาพจะขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงาน เมื่อถูกใช้หมดไปน้ำมันก็จะหมดคุณสมบัติในการทำงานของสารคุณภาพนั้นๆไป

3. สารปนเปื้อนจากภายในเครื่องจักรกลและระบบ
สารเหล่านี้จะทำให้น้ำมันหล่อลื่นเปลี่ยนแปลงสภาพและเสื่อมสภาพไปในที่สุด เช่น

น้ำ
-น้ำที่เกิดจากการดูดซับความชื้นโดยตรงจากอากาศภายในระบบ
-เกิดจากการควบแน่นของความชื้นในอากาศภายในเครื่องจักร
-เกิดจากการรั่วของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องหล่อเย็น หรือระบบหล่อเย็นที่ใช้น้ำ
-เกิดจากผลของการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีไฮโดรเจน เช่น เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
-เกิดจากผลของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากกระบวนการกัดกร่อนและอ็อกซิเดชั่นบางชนิด
น้ำที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมันหล่อลื่นจะมีผลต่อตัวน้ำมันและสารเพิ่มคุณภาพ โดยจะไปทำปฏิกิริยาทำให้เกิด วาร์นิช โคลน และกรด รวมถึงการทำให้ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นเปลี่ยนแปลงไป

สารที่เหลือจากการเผาไหม้
อาจประกอบด้วยเขม่า น้ำมันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมด และสารที่เหลือจากการเผาไหม้ สารพวกนี้จะทำให้ความหนืดของน้มันหล่อลื่นเปลี่ยนไปบางตัวจะทำปฏิกิริยากับน้ำมันหล่อลื่น ทำให้เกิดสารที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น

เศษชิ้นส่วนโลหะจากการสึกหรอ
เศษเหล่านี้จะทำให้ความหนืดของน้ำมันเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นของน้ำมันหล่อลื่นด้วย

4. สารปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปผสมกับน้ำมันหล่อลื่น
สารเหล่านี้จะทำให้น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมสภาพ เช่น

น้ำจากภายนอกระบบ
อาจเข้าไประหว่างเติมหรือเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น หรือระหว่างที่เก็บรักษาน้ำมันที่ไม่ดีพอ และอาจเกิดจากน้ำที่ซึมเข้าไปในระบบเครื่องที่ซีลหรือปะเก็นรั่ว น้ำนี้ก็จะทำให้เกิดผลเสียเช่นเดียวกับน้ำที่เกิดภายในเครื่องจักรหรือระบบ

ฝุ่นผง
มักจะอยู่โดยรอบเครื่องจักรหรือระบบ อาจเข้าไปในเครื่องจักรกลได้ถ้าอุปกรณ์ที่ป้องกัน เช่น เครื่องกรองหรือซีล ชำรุด ถ้าการตรวจสอบระดับการเติมหรือเปลี่ยนไม่ได้กระทำอย่างระมัดระวัง ฝุ่งผงก็สามารถเข้าไปได้เช่นกัน หรือแม้กระทั่งสภาพการทำงานที่ต้องเผชิญกับฝุ่นผงในสภาวะการทำงาน ก็อาจทำให้การป้องกันการสึกหรอของน้ำมันหล่อลื่นเสียไป นอกจากนี้ยังอาจทำให้ความหนืดเปลี่ยน และทำให้เกิดโคลนน้ำมันด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นนั้น สองประเภทแรกจะเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ดังนั้นอัตราการเสื่อมสภาพขึ้นอยู่กับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ขึ้นอยู่กับชนิด สภาวะ และตัวเร่งของปฏิกิริยา ส่วนอัตราการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นจากการปนเปื้อนจากสารภายในและภายนอกเครื่องจักรกลและระบบนั้นจะขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อน

ที่มา หนังสือรวมบทความจากวารสารเทคนิคเครื่องกล ชุดที่ 12 รศ วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร

Comments Off on สาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น

Filed under รถ, สาระน่ารู้

ผ้าใบที่ใช้ผลิตเต็นท์พับได้

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก https://www.facebook.com/inseetent

เต็นท์พับได้ อุปกรณ์ที่เหมาะกับผู้ทำธุรกิจเริ่มต้น ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องอาศัยการเดินทางเพื่อสร้างความเป็นที่รู้จักในหลาย ๆ พื้นที่ ร้านอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งชัดเจน เน้นการเข้าถึงกลุ่มตลาดทั่วไป เต็นท์พับได้เพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนย้าย เพราะน้ำหนักเบาและขนาดเล็ก การเลือกซื้อเต็นท์พับได้ต้องดู 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ เหล็ก และ ผ้าใบ ครั้งนี้จะชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าใบที่นำมาใช้กับเต็นท์ผับได้ ว่ามีแบบใดบ้าง เหมาะกับการใช้งานอย่างไร ข้อแตกต่าง ข้อดีข้อด้อยของผ้าใบที่นิยมนำมาใช้กับเต็นท์พับได้กัน

  • 600 PVC คือ ผ้าใบใยโพลีเอสเตอร์หรือ ผ้าใบเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งผ่านกรรมวิธีทอทำให้เกิดความเหนียวแน่นในเนื้อผ้า ความคงทนต่อการใช้งานสูง ขาดได้ยาก และเคลือบด้วยพลาสติกหรือยางเคลือบลื่นอีกด้านหนึ่ง เพื่อเพิ่มทนทาน ป้องกันน้ำไม่ให้น้ำซึมหรือรั่วตามรูผ้า รวมถึงการป้องกันแสงแดด อายุการใช้งาน 1 ปี – 1 ปีครึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นกับการใช้งานของคุณด้วย
  • ผ้าใบ 420 D.Nylon เป็นผ้าใบโพลีเอมีน (Polyamine) หรือ ผ้าใบเส้นใยสังเคราะห์ไนล่อน (Nylon) เอกลักษณ์ของภาพประเภทนี้คือ เนื้อผ้าหน้า ยับได้ยาก กันได้ทั้งแดดและน้ำฝน สามารถซักหรือทำความสะอาดได้ดี อายุการใช้งาน1ปีครึ่ง-2ปี หรือมากกว่า ตามสภาพแวดล้อมและการใช้งาน ราคาสูงกว่า PVC เล็กน้อย คุณสมบัติของ Nylon สามารถยืดหยุ่นได้ดีและยืดได้มาก และผ้าไนลอนจะคงรูปได้ดีเยี่ยม สามารถคืนตัวได้ดี ไม่ยับ ง่ายการผลิตเนื้อผ้าต่าง ๆ จึงนิยมผสมไนลอนเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อผ้าเพื่อให้คงรูปได้นาน เนื่องจากไนลอนไวต่อความร้อน หรือเป็นใยสังเคราะห์ประเภทเทอร์โมพลาสติก จึงสามารถใช้ความร้อนจับจีบถาวรได้ และคงรูปได้นาน ทนยับ และรีดเรียบได้ง่าย
  • ผ้าใบคูนิล่อน (Kunylon) เป็นผ้าใบเคลือบพีวีซีเสริมใยไนล่อน เป็นผ้าใบเคลือบสองหน้า ผิวเรียบมัน เนื้อนิ่ม ทนแดด-ฝน ทนต่อแรงดึง กันน้ำได้ทั้งสองหน้า ราคาไม่แพงมาก อายุการใช้งานนาน 3-5 ปี หรือมากกว่าตามแต่ลักษณะการใช้งาน นิยมนำมาใช้กับเต็นท์ขนาดใหญ่ กว้างตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ผ้าใบคลุมสินค้า ผ้าใบบังแดด ฯลฯ

 

Comments Off on ผ้าใบที่ใช้ผลิตเต็นท์พับได้

Filed under สาระน่ารู้

เทคนิคในการประเมินจากสีของแหวนเพชร

ปัจจุบันเครื่องเพชรนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นมาก และการผลิตเพชรนั้นก็มีมากมายหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์ในแลป หรือเราเรียกว่าเพชรเทียมนั้นเอง แต่ปัจจุบันการประเมินเพชรแท้และเพชรเทียมนั้นก็มีหลากหลายวิธีมากมายให้เราได้เลือก สำหรับวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งวิธีการนั่นก็คือ การประเมินสีของเพชรนั่นเอง ฉะนั้นการประเมินสีของเพชรแท้ก็เป็นเรื่องสีสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการแยกเพชรแท้และเพชรเทียม

แหวนเพชร

ปัจจุบันเพชรนั้นก็ได้มีการนำมาทำเครื่องประดับในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎ สร้อย กำไร หรือแม้แต่แหวนเพชร เอง สำหรับเทคนิคในการประเมินจากสีของแหวนเพชร ไม่ใช่เรื่องที่ยาก ไปดูกันค่ะ โดยการประเมินนั้นควรจะมีเพชรต้นแบบในการประเมินแต่ในกรณีที่ไม่มีเพชรต้นแบบก็ควรที่จะมี master stone เป็นสีต้นแบบโดยใช้ค่าสีG น้ำ 97 เอาไว้เปรียบเทียบกับเพชรที่เราต้องการจะพิสูจน์จากนั้นเริ่มจากการทดสอบขั้นแรก โดยการนำเพชรทั้งสองมาวางแล้วคว่ำลงโดยนำเพชรต้นแบบวางไว้ทางขวา แล้วนำเพชรที่ต้องการทดสอบวางไว้ด้านซ้ายโดยให้มองเพชรทั้งสองเอียงมุม45 องศาแล้วทำการสังเกตที่สีขาวกว่าหรือเหลืองกว่า โดยเปรียบเทียบจากเพชรต้นแบบ และหลังจากนั้นให้มองอีกทีโดยมามองที่ด้านขวา หากเพชรมีสีที่อีกด้านเข้มกว่าและอีกด้านอ่อนกว่าแสดงว่า เพชรเม็ดนี้น้ำ 97

หากอีกด้านหนึ่งเข้มกว่าอีกด้านหนึ่งเท่ากันแสดงว่า เพชรเม็ดนี้น้ำ 96 หากเพชรอีกด้านหนึ่งอ่อนกว่า อีกด้านหนึ่งเท่ากัน แสดงว่าเพชรเม็ดนี้น้ำ 98 และถ้าหากทั้งสองด้านอ่อนกว่าแสดงว่า เพชรเม็ดนี้น้ำ99 ขึ้นไป และสุดท้ายถ้าหากทั้งสองด้านเข้มทั้งคู่ แสดงว่าเพชรเม็ดนี้น้ำต่ำกว่าหรือเท่ากับ 95 ลงมานั่นเองไม่ยากใช่ไหมค่ะในการมองสีเพชรเพียงแค่เรารู้เทคนิคสำหรับวันนี้เราก็มีวิธีการเปรียบเทียบสีของ แหวนเพชรเล็กน้อยๆมากฝาสำหรับผู้ที่สนใจต้องการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการดูเพชร เพื่อเป็นความรู้ติดตัวในการซื้อขายเพชรนั่นเองค่ะ

Comments Off on เทคนิคในการประเมินจากสีของแหวนเพชร

Filed under ความสวย ความงาม

กระโปรงทำงานสำหรับคนที่ตั้งครรภ์

ถ้าใครอยู่ช่วงวัยที่ต้องทำงานโดยที่งานที่เราทำนั้นไม่ได้มีแบบฟอร์มชุดเป็นกิจจะลักษณะ คงต้องเคยประสบปัญหาในการเลือกชุดเพื่อสวมใส่ไปทำงานอยู่บ้างแน่นอน ไม่เพียงแต่คนทั่วไปเท่านั้นที่ประสบปัญหานี้ แต่คนที่ตั้งครรภ์ก็ต้องประสบกับปัญหานี้เช่นกัน เพราะคนที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่นั้นจะมีสิทธิ์ในการลาคลอดเพียงแค่ช่วง 2-3 เดือนแล้วแต่บริษัทเท่านั้น ดังนั้นคนที่ตั้งครรภ์หลายๆคนจึงต้องไปทำงานในช่วงที่ตั้งครรภ์เป็นระยะเวลาหลายเดือนทีเดียว

การเลือกชุดทำงานของคนที่ตั้งครรภ์นั้นจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับอายุของครรภ์ด้วย เช่น ในช่วงเดือนแรกของการตั้งครรภ์นั้น คนที่ตั้งครรภ์สามารเลือกใช้กระโปรงทำงานแบบหลวมๆใส่แทนกางเกงที่จะรัดร่างกายมากกว่าได้ เพราะจะช่วยให้คนที่ตั้งครรภ์รู้สึกสบายกว่าและปลอดภัยกับเด็กมากกว่าด้วย และเมื่ออายุของครรภ์มากขึ้น คนที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะเลือกใช้กระโปรงทำงานแบบเดิมหรือกระโปรงทำงานสำหรับคนอ้วนแทนก็ได้เพราะจะขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามขนาดของครรภ์นั่นเอง หรือบางคนที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ชุดกระโปรงทำงานได้ก็อาจจะเลือกเป็นชุดคลุมท้องทั่วๆไปแล้วสวมทับด้วยสูทมาก็ได้ หากต้องการแบบที่เป็นทางการหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นชุดกระโปรงทำงานของคนอ้วนมาใช้แทนได้เช่นกัน นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการใช้กางเกงเลกกิ้งสำหรับคนท้องมาใช้คู่กับเสื้อเดรสตัวใหญ่ ซึ่งก็จะทำให้ดูเหมือนกับการใส่กระโปรงทำงานได้เช่นกัน

กระโปรงทำงาน

ที่สำคัญของการเลือกเสื้อผ้าคนที่ตั้งครรภ์นั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อทำงาน กระโปรงทำงานหรือเดรสต่างๆนั่นคือการเลือกให้ผู้สวมใส่สามารถสวมใส่ได้สบาย ไม่อึดอัดในส่วนช่องท้องและช่วงต้นขามากเกินไป เพราะคนที่ตั้งครรภ์นั้นจะมีท้องที่ใหญ่และทำให้รู้สึกอึดอัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ส่วนเสื้อผ้าที่รัดรึงร่างกายหรือช่วงขาจนเกินไป จะทำให้คนที่ตั้งครรภ์นั้นรู้สึกปวดตัวได้ง่ายเนื่องจากเลือดอาจจะไหลเวียนไปไม่ดีนั่นเอง ดังนั้นคนที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จึงจะเลือกใช้กระโปรงเพื่อสวมใส่ในการทำงานกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการสวมใส่มากกว่านั่นเอง

Comments Off on กระโปรงทำงานสำหรับคนที่ตั้งครรภ์

Filed under ความสวย ความงาม

What It Means To Turn Into A Soccer Team

Would you like to precisely how to watch sports online for free today by simply using your pc? There are not limits this agreement games however watch because all industry experts will be aired close to the software. So if you really need to precisely how to watch sports online with free streaming today, you must to know where left to these people.

King’s Head has a transparent neighborhood feel to the item. You can tell they have an overabundance than their fair share of regulars. And if they come for your Smithwick’s maybe the Setana sports selection, effectively loyal. After you does supply the European sports fan, as evidenced by the 8am weekend wakeup speak to. This is for viewing english premier league, rugby, cricket and all sports that most Yanks (and their bars) give a pass.

With Griffey moving towards White Sox, could the actual be open for him to play for the Mariners next season? The Reds weren’t going to buy his $14 million option next season and the White Sox are extremely unlikely as sufficiently. He’ll be a free agent along with the Mariners possess a DH opening for last year.

Italian national soccer jerseys for sale might the whole world most especially due that they won the recent World Coffee mug. Among this teams that play pro, the Italians rule the sport with utilizing additives . level of devotion and dedication. Two strategy of soccer in everyone in your Italian soil is so widespread that young aspiring players in this country are used to handling the football inside the very tender age. The zest and enthusiasm with their players are beyond check out. They excite and awe the guests in their most breathtaking skills your past outfield. The determination for this entire Italian team could be the main believe that they make every this game more wonderful.

If you meet someone interesting your major league soccer tailgate, techniques about losing them your game! All singles who purchase tickets through entire will be sitting on the same area, section 335. Following the game, a bar (location TBD) is actually providing the ticket holders with drink specials for most of the morning. Just remember to keep your wristband on from if you let tailgate!

Zach Scott, who has missed explored seven games with a partial tear of an abdominal muscle, is now participating in full training. Of your 26 players on the roster, nearly midfielders Lamar Neagle, Michael Fucito and goalkeeper Terry Boss are used your MLS and USOC play-in and tournament games played to evening.

Bend it like Williams. Nobody knows Ricketts’ tendencies better than Andy Williams, the crafty old codger who has suited track of Ricketts every time for their native Jamaica. Perhaps another bending free kick wall may do the trick for RSL, especially should the game is tight in the second one half of.

Comments Off on What It Means To Turn Into A Soccer Team

Filed under กีฬา

กระบวนการผลิตที่นอนยางพารา

ในปัจจุบัน ที่นอนยางพาราเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคอย่างมาก โดยมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกตามความต้องการ สนนราคาตั้งแต่หลักหมื่นต้นๆ จนถึงหลักแสนกันเลยทีเดียว แต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตที่นอนยางพาราที่ซับซ้อน และมีการทดสอบคุณภาพน้ำยางพาราสดก่อนที่จะนำมาผลิตเพื่อให้ได้ที่นอนยางพาราที่มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมกับสรีระของผู้นอน


Continue reading

Comments Off on กระบวนการผลิตที่นอนยางพารา

Filed under บ้านและสวน

แรนเถื่อนเล่นฟรี

จะมีไหม แรนเถื่อนแบบที่เล่นฟรี ถ้าไม่มีก็ต้องไปที่เซิร์ฟเวอร์จริง แรนเถื่อนเจ๋งจริงๆ จะเป็นเกมส์แนว เอ็มเอ็มโออาร์พีจี ที่สามารถเข้าเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะว่าไม่ต้องเสียค่าแอร์ไทม์ คุณจึงสามารถเล่นได้ตามที่คุณต้องการ เท่านั้นยังไม่พอ รูปแบบในการเล่นนั้นยังต้องมีฉากต่างๆที่น่าสนใจอีกด้วย และควรจะเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย เพื่อให้ไม่มีความยุ่งยาก แรนเถื่อนควรจะมีการปรับค่าความละเอีดของเกมส์ได้ เพื่อให้มีการแสดงผลกับจอต่างๆได้เป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องมีภาพคมชัดอะไรมาก แต่ก็ควรมีความละเอียดที่หลากหลายเพื่อให้คนที่มีค่าหน้าจอน้อยได้เล่นอย่างเต็มที่
Continue reading

Comments Off on แรนเถื่อนเล่นฟรี

Filed under เกมส์

ติดตั้งกล้องวงจรปิด สมุทรสาครวันนี้แถมรับฟรี ฮาร์ดดิสก์ดับเบิ้ลยุดี เพอร์เพิ้ล 1 tb

แถมรับฟรี ฮาร์ดดิสก์ดับเบิ้ลยุดี เพอร์เพิ้ล 1 tb ที่บันทึกได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อคุณใช้บริการ บริษัท ชัยชนะ ไอที จำกัด รับติดตั้งกล้องวงจรปิด สมุทรสาคร คุณจะได้รับอุปกรณ์ติดตั้งแบบครบเซ็ท และได้รับชุดท่อคลิปซัลด้วย พร้อมสายสัญญาณและสายไวดีบีวาย สำหรับซีซีทีวี พร้อมเซ็ทระบบเช็คกล้องออนไลน์ให้คุณได้ดูภาพผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที ชัยชนะไอทีพร้อมรับประกันสินค้ายาวนาน 3 ปี และบริการซ่อมให้ถึงที่ 5 ปีเต็ม สินค้าทุกชิ้นทุกเซ็ท เราพร้อมให้บริการท่านฟรีในการติดตั้ง แต่เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ แต่ถ้ารวม vat แล้วก็รับรองว่าไม่เยอะแน่นอน นิดเดียวครับ


Continue reading

Comments Off on ติดตั้งกล้องวงจรปิด สมุทรสาครวันนี้แถมรับฟรี ฮาร์ดดิสก์ดับเบิ้ลยุดี เพอร์เพิ้ล 1 tb

Filed under สาระน่ารู้

อาชีพเสริมที่น่าสนใจ

อาชีพเสริมทำเงินนั้นมีมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองเห็นช่องว่างและโอกาสนั้นมากแค่ไหน งานที่ต้องใช้เวลาว่างหรือเวลาหลังเลิกงาน อาจไม่ใช่งานที่คุณต้องทุ่มเวลาทั้งหมดเพราะเหตุผลในด้านของค่าตอบแทนหรือเวลา รวมไปถึงเรื่องของเงินทุน หลายอาชีพอาจต้องใช้ทักษะและความชำนาญ อย่างเช่น การแปลเอกสารภาษาอังกฤษ งานเขียนบทความออนไลน์ การทำ Blog สร้างรายได้และขายอีบุ๊ค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การเขียน มีไอเดียดีๆ ที่พร้อมจะแบ่งปัน อาจเป็นการขายความรู้ที่คุณมี นำมาเขียนเป็นอีบุ๊คขายเทคนิค ความรู้ ขายไอเดียในการทำงาน เป็นต้น


Continue reading

Comments Off on อาชีพเสริมที่น่าสนใจ

Filed under สาระน่ารู้

เตียงเด็กพกพาได้

เตียงเด็กพกพาได้ หรือเตียงเด็กที่ออกแบบมาให้เป็นที่นอนแบบที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และเป็นที่นอนแบบเอนกประสงค์ ชุดติดตั้งของเตียงเด็กพกพาได้จะมีโมบายตุ๊กตามาให้เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น เตียงเด็กพกพาได้ จะออกแบบมาให้มีที่นอนแบบสองชั้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละวัน โดยจะมีชั้นบนและชั้นล่าง หากใช้ชั้นบน ก็จะมีชั้นล่าที่สามารถเก็บของได้ หรือเมื่อเด็กโตขึ้น ก็สามารถถอดชั้นบนออกเพื่อนอนชั้นล่าง เป็นที่นอน และวางของเล่นส่วนตัวได้มากขึ้น ให้เด็กได้เพลิดเพลินกับโลกส่วนตัวมากกว่าเดิม
Continue reading

Comments Off on เตียงเด็กพกพาได้

Filed under บ้านและสวน